Produžen je rok za prijavljivanje ispita…

Zbog tehničkih problema sa prijavom ispita, produžen je rok za prijavljivanje ispita u septembarskom ispitnom roku, zaključno sa 27. avgustom 2021. godine do 20 h.