Radno vreme sekretarijata 9.07.2022.

 

 

Sekretarijat i Studentska služba Akademije radiće u subotu, 9.07.2022. godine, od 10-14 h.

Sekretarijat AU