RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA ENGLESKI JEZIK 1, 2, 3 i 4

 

ZA STUDENTE KOJI SU U ZIMSKOM SEMESTRU 2021/22 GODINE SLUŠALI PREDMETE ENGLESKI JEZIK 1 I ENGLESKI JEZIK 3 I KOJI SU POLOŽILI KOLOKVIJUM

RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA ENGLESKI JEZIK

Nošenje maske na ispitu je obavezno.