Rezultati kolokvijuma iz Engleskog jezika održanog 13.05.2016.

Ispit su položili sledeći studenti:
Prva godina  – gramatika

 1. Marina Čabarkapa
 2. Pavle Savić
 3. Lana Kordež
 4. Stefan Petronijević

 
Studenti treba da dođu 20.06.2016. u 11:00 u Plavu salu.
Prva godina  – stručni deo

 1. Sara Pejčić
 2. Ena Kristina Matošević
 3. Vanja Stanković
 4. Teodora Miljuš
 5. Marija Klanac
 6. Jovana Nikolić
 7. Maša Cvetanović
 8. Emilija popović

Druga godina

 1. Ivana Čvorović
 2. Anja Kovač
 3. Tamara Jovanović
 4. Marija Marković
 5. Denys Bilosh
 6. Emilija Vejić
 7. Andrijana Zukić
 8. Tijana Upčev
 9. Čarna Vučinić
 10. Petar Arsić
 11. Nadežda Fratrić
 12. Ivan Kostić

Studenti (obe godine) treba da dođu 20.06.2016. u 12:00 u Plavu salu.