Rezultati pismenog ispita iz engleskog jezika održanog 10.06.2014.

Na usmeni deo ispita pozivaju se sledeći studenti:
 
Prva godina – petak 13.06.2014. u 10:30h:
Milica Nikolić
Mina Stamenković
Maja Grčić
Jana Vidojković
Zorana Pavlica
Đorđe Kresović
Marko Komljenović
Luka Crvenković
Nemanja Mladenović
Nemanja Pavlović
 
Druga godina – petak 13.06.2014. u 11:30h:
Jelena Petrović
Tamara Antonović
Jovana Jovanović