SV. JOVAN ZLATOUSTI – КRSNA SLAVA AКADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

 

Poštovane kolege, dragi studenti i prijatelji Akademije umetnosti,
ove godine našu krsnu slavu  (Sv. Jovan Zlatousti), obeležavamo u
specifičnim uslovima – u vremenu velikih izazova sa kojima se suočavamo.
Zbog epidemološke situacije, poštujući propisane mere, nećemo proslaviti
zajedno.
Kako običaj nalaže:  prerezaćemo kolač, osveštati žito i pomoliti se
svetitelju.
Bez obzira na neizvesnosti koje su pred nama, sa željom i uverenjem u dalji
prosperitet svih vas lično, kao i naše institucije, uvereni smo da ćemo i u
buduće biti zdravi i složni u ljubavi.

Srećna nam slava!

Vaša Akademija umetnosti u Beogradu

Leave a comment