UPUTSTVO ZA LOGOVANJE

OBAVEŠTENJE
svim studentima Akademije umetnosti
Akademija umetnosti otvorila je naloge
za sve studente osnovnih i master studija,
za logovanje na sajtu
www.akademijaumetnosti.edu.rs
Prijava ispita vrši se isključivo
ELEKTRONSKIM PUTEM
Pristup podacima vrši se na sledeći način:
USERNAME: sastoji se od 3 cifre indeksa i 2 cifre godine upisa
(primer: student sa indeksom 035/14 ima korisničko ime 03514)
PASSWORD: poslednjih 5 cifara matičnog broja
Polja za logovanje nalaze se na web sajtu u vrhu stranice, sa desne strane.
Ispiti se mogu prijavljivati samo u definisanim terminima, za svaki
ispitni rok. Van utvrđenih termina neće biti moguće registrovanje
prijava.
Sekretarijat