Dobrododošlica na Akademiju umetnosti u beogradu

Akademija umetnosti u Beogradu podržava preporuku ministra prosvete, naukei tehnološkog razvoja g.dina Mladena Šarčevića, kojom se na početku svake školske godine obraća budućim studentima svih fakulteta, kao i njihovim roditeljima, sa savetom da jedino upisuju akreditovane programe koji im na kraju studija garantuju validnu diplomu.
Akademija umetnosti u Beogradu je prvi akreditovani fakultet u polju Umetnosti u Republici Srbiji 2009. godine, sa Dozvolom za rad 2010. godine, sa ponovnom akreditacijom nastavnih programa osnovnih i master akademskih studija 2015. godine, a u pripremi je sledeća, treća akreditacija koja prati savremene trendove i iskustva, po čemu je Akademija umetnosti u Beogradu kao visokoškolska ustanova i do sada bila prepoznatljiva.
Ispunite svoju želju, konkurišite i upišite se na akreditovane programe
akademskih umetničkih studija na Akademiji umetnosti u Beogradu!
Dobrodošli!
Vaša Akademija umetnosti
prof. Dragoljub Elčić, v.d. dekan      Dušan Đoković, osnivač           prof. dr Milica Đurov, prodekan