PRIJEMNI ISPITI ZA AKREDITOVANE MASTER AKADEMSKE STUDIJE – 07. I 08. OKTOBRA 2017. GODINE

Prijemni ispiti za sve Master akademske studije Akademije umetnosti u Beogradu biće održani u sl. terminima:
UMETNOST DOKUMENTARNIH FORMI – subota, 07. oktobar 2017. godine
11 časova, Nemanjina 28
KOMPJUTERSKA MUZIKA I MULTIMEDIJI – subota, 07. oktobar 2017. godine
12 časova, Balkanska 21
KREIRANJE IMIDŽA U UMETNOSTI I MEDIJIMA – subota, 07. oktobar 2017. godine
12 časova, Balkanska 21
FOTOGRAFIJA I KAMERA – nedelja, 08. oktobra 2017. godine
12 časova, Balkanska 21
MULTIMEDIALNO SCENSKO STVARALAŠTVO – nedelja, 08. oktobra 2017. godine
12 časova, Balkanska 21
Predaja dokumenata do 06. oktobra 2017. godine, radnim danima, od 9-16h, Nemanjina 28.
Neophodna dokumenta:
Motivaciono pismo (argumentacija za odabir MA-UDF, očekivanja i preferencije u pogledu ponuđenih programskih okvira)
Portfolio radova na osnovu kojih komisija procenjuje da li kandidat ima sklonosti ka umetnosti
Prijavu za polaganje ispita provere sklonosti i sposobnosti /dobija se na fakultetu/
Diplomu o prethodno završenim četvorogodišnjim studijama
Izvod iz Matične knjige rođenih
Kratku biografiju sa reprezentativnim referencama
(lista akademskih, umetničkih i/ili profesionalnih postignuća: objavljeni/predstavljeni radovi, izložbe, festivali, kampanje, … učešća, nagrade i priznanja)
Opšte lekarsko uverenje
Fotografiju formata 10×15

Kotizacija za polaganje prijemnog ispta u iznosu od 15 000 din. /uplaćuje se na blagajni fakulteta/.
Sa Master programima možete se upoznati na našem sajtu:
Fotografija i kamera http://www.akademijaumetnosti.edu.rs/studijski-programi/interdisciplinarne-studije-vizuelnih-i-scenskih-umetnosti-ma/
Multimedijalno scensko stvaralaštvohttp://www.akademijaumetnosti.edu.rs/studijski-programi/interdisciplinarne-studije-vizuelnih-i-scenskih-umetnosti-ma/
Kompjuterska muzika i multimediji http://www.akademijaumetnosti.edu.rs/studijski-programi/kompjuterska-muzika-i-multimediji-ma/
– Umetnost dokumentarnih formi http://www.akademijaumetnosti.edu.rs/studijski-programi/umetnost-dokumentarnih-formi-ma/
– Kreiranje imidža u umetnosti i medijima http://www.akademijaumetnosti.edu.rs/studijski-programi/kreiranje-imidza-u-umetnosti-i-medijima-ma/o-studijskom-programu/
Svi Master programi Akademije umetnosti u Beogradu su akreditovani!
Iznos školarine za sve programe: 2400 evra uz mogućnost plaćanja na 4 rate.
Nastava u I i II semestru Master programa počinje 04. novembra 2017. godine.
master_fbadd