Nagrada za tim profesora Popovića

Na konkursu “Stazama Nikole Tesle” za najbolju inovativnu ideju za novi proizvod ili uslugu, profesor Akademije umetnosti Branislav Popović osvojio je sa timom svojih kolega i saradnika drugo mesto.
 
Nagrada je dodeljena za inovativnu ideju za novi proizvod „Govorni asistent – aplikacija za srpski i druge južnoslovenske jezike“, povodom obeležavanja 150 godina postojanja Saveza inženjera i tehničara Srbije.
 
Branislav Popović je istraživač, konsultant, razvojni programer, predavač i profesor, angažovan u sklopu većeg broja istraživačkih projekata u oblasti naprednih govornih tehnologija, obrade govora i slike, interakcije čovek-mašina, algoritama mašinskog učenja i veštačke inteligencije.
Redovni je član Centra za vibro-akustičke sisteme i obradu signala (CEVAS), grupe za akustiku i govorne tehnologije, u statusu Centra izuzetnih vrednosti, akreditovanog od strane Nacionalnog saveta za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.
20180202_140633
Docent je na Akademiji umetnosti u Beogradu od 2015. godine, i naučni saradnik na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
 
Nagrada „Stazama Nikole Tesle“ nastala je u cilju promocije istraživačkog duha, s namerom da podstakne inovatore u oblastima svih tehničkih struka. Dodeljuje se mladim inovatorima za najbolju inovativnu ideju čiji rezultat može da bude novi ili modifikovani proizvod ili usluga