“Čitanje slike” sa Uroše Đurićem u Galeriji FLU

Povodom Dana Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, Uroš Đurić je u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti ( FLU, Knez Mihailova 53) predstavio radove iz najnovije produkcije objedinjene pod nazivom  „Autonomizam sada i ovde”. Povod njegove izložbe je trideset godina od „Manifesta autonomizma”, koji je kao student  FLU sa Stevanom Markušem pokrenuo 1989. godine (napisan je 1994. godine). ž
Stoga ćemo u srijedu, 3.4.2024. godine (od 13.30 časova), sa Urošem Đurićem, uz čitanje njegovih radova, razgovarati o autonomnosti autorskog koncepta, o nezavisnoj sceni nekada i danas.
Drage koleginice i kolege, molim vas da u srijedu dođete, ako možete, malo ranije (u 13.30 časova) kako bismo valjano iskoristili vrijeme (koje je vrlo ograničeno) s autorom izložbe.

Za više informacija o autoru posjetite
https://sh.wikipedia.org/wiki/Uro%C5%A1_%C4%90uri%C4%87

Galerija Fakulteta likovnih umetnosti
https://flu.bg.ac.rs/izlozbe/

PRISUSTVO JE OBAVEZNO!!!