Promena termina ispita kod prof. Danila Bećkovića

 

Ispiti kod prof. Bećkovića održaće se u subotu, 6. aprila 2024. godine (umesto 5. aprila) i to:

11 h – Filmska režija – praksa pokreta kamere i mizanscena

12 h – Filmska režija – igrana struktura i filmski žanrovi

13 h – Filmska režija – savremeni filmski i digitalni mediji