DUŠAN ĐOKOVIĆ  (1945. -2018.)

 

Sa velikim pijetetom sećamo se našeg dragog
DUŠANA ĐOKOVIĆA
(1945-2018)
kulturnog poslenika, osnivača Akademije umetnosti u Beogradu
Put koji je svojim pregalaštvom, hrabrošću i istrajnošću utvrdio, sledićemo zajedno sa generacijama mladih umetnika koji su pod njegovim vođstvom ostvarili svoje snove.

Njegova
Akademija umetnosti u Beogradu

Leave a comment