Ispiti iz predmeta HERMENEUTIKA LIKOVNIH UMETNOSTI 1 i 2, ISTORIJA UMETNOSTI 1 i 2, UVOD U ESTETIKU i ESTETIKA

Ispiti iz predmeta HERMENEUTIKA LIKOVNIH UMETNOSTI 1 i 2, ISTORIJA UMETNOSTI 1 i 2, UVOD U ESTETIKU i ESTETIKA održaće se 24.09.2016. u 14 h, Nemanjina 28.