IZBORNI PREDMETI – školske 2016/2017. godine

Prijavljivanje studenata II, III i IV godine za IZBORNE PREDMETE u šk. 2016/2017. godini vrši se od 19. do 30. septembra 2016. godine elektronskim putem, na sajtu fakulteta.
 
Na stranici sajta STUDENTI, potrebno je ukucati broj indeksa i označiti predmete koje želite da slušate.
Studenti II i III godine biraju 1 od ponuđena dva predmeta, a studenti IV godine biraju 3 od ponuđenih pet izbornih predmeta.
Da bi se lakše opredelili, pozivamo Vas da pogledate Knjige svih izbornih predmeta i posetite uvodna predavanja.
Raspored izbornih predmeta po studijskim programima i semestrima ( izborni predmeti 2016-17 )
IZBORNI PREDMETI

 1. Teorija filma
 2. Tehnologija filma i televizije
 3. Poslovno i autorsko pravo
 4. Pokretna grafika u kratkoj formi
 5. Osnovi TV režije
 6. Osnovi marketinga i odnosa sa javnošću
 7. Osnovi filmskog i TV scenarija 2
 8. Osnovi filmske režije 2
 9. Osnovi filmske režije 1
 10. Osnove tehnologije filmske i TV montaže
 11. Osnove snimanja filmskom i video kamerom
 12. Osnove kompjuterske umetnosti i dizajna
 13. Osnove filmske produkcije
 14. Odnosi sa medijima
 15. Medijska maska i šminka
 16. Istorija svetske kinematografije
 17. Istorija srpske kinematografije
 18. Fotogtrafija do danas
 19. Filmska i TV kritika
 20. Estetika
 21. Digitalni dizajn
 22. Digitalna umetnost
 23. Čitanje slike