Rezultati pismenog ispita iz Engleskog jezika održanog 02.09.2016.

Na usmeni 06.09.2016. u 18h se pozivaju sledeći studenti:
 
PRVA GODINA
ENGLESKI JEZIK 2
Aleksandra Jovanović
Nemanja Rafailović
Nikola Huber
 
DRUGA GODINA
ENGLESKI JEZIK 2
Aleksandra Glovacki
Dušan Golubović
 
ENGLESKI JEZIK 3
Marija Škokljev
 
ENGLESKI JEZIK 4
Mateja Dobrodolac
Damjan Knežević