KOLEKTIVNI GODIŠNJI ODMOR

Poštovane kolege,
Obaveštavamo Vas da u periodu od 18. jula do 22. avgusta 2016. kancelarije Studentske službe i Sekretarijata Akademije umetnosti neće raditi zbog kolektivnog godišnjeg odmora. Molimo Vas da sve svoje obaveze i potrebe regulišete do 15. jula.
Sekretarijat
Akademije umetnosti