NA AKADEMIJI UMETNOSTI U BEOGRADU PREDSTAVLJEN MEĐUNARODNI ELEKTRONSKI MAGAZIN – INDUSTRIJA ZABAVE I SNA

Pilot broj međunarodnog elektronskog Magazina demistifikacije estetike medija INDUSTRIJA ZABAVE I SNA – Entertainment & Dreams’ Industry – EDI,  predstavljen je u četvrtak, 30. juna 2016. godine,  u Studiju fotografije i kamere Akademije umetnosti u Beogradu.
Magazin je predstavila prof. dr Svetlana Bezdanov Gostimir, glavna urednica i profesorka filmologije na Akademiji umetnosti u Beogradu.
U društvu profesora, saradnika i studenata upriličena je i Skype komunikacija sa kolegama iz Podgorice sa Fakulteta vizuelnih umjetnosti koji su učestvovali u radu i stvaranju ove elektronske stručne publikacije.
Međunarodni elektronski Magazin demistifikacije estetike medija – „INDUSTRIJA ZABAVE I SNA“– ENTERTAINMENT & DREAMS’ INDUSTRY (EDI) je stručna publikacija u kojoj se objavljuju reprezentativni/funkcionalni prilozi FVU/AU studenata, saradnika i nastavnika, kao i drugih autora iz šire SRB/MNE akademske, umetničke i kulturne javnosti.
INDUSTRIJA ZABAVE obuhvata poseban segment kreativnih industrija u najširem domenu umetnosti medija – od štampe do multimedije.
Magazin demistifikacije estetike medija namenjen je onima koji su profesionalno i/ili amaterski bliski umetnostima i kulturi u svim domenima kreativne stilizacije eksploatisanja slobodnog vremena.
Njegovi pokretači i izdavači su Fakultet vizuelnih umjetnosti iz Podgorice i Akademija umetnosti u Beogradu, u školskoj godini kad Akademija umetnosti slavi 20  i Fakultet vizuelnih umejetnost 10 godina od osnivanja.
Planiran ritam objavljivanja je kvartalno– jun, septembar, decembar, februar.
Entertainment & Dreams’ Industry – EDI pogledajte na globalnoj mreži na adresi http://izis.me/

EDI - Promocija pilot broja WEB 15
EDI - Promocija pilot broja WEB 27
EDI - Promocija pilot broja WEB 41
EDI - Promocija pilot broja WEB 50
EDI - Promocija pilot broja WEB 32
IMG_3893
EDI - Promocija pilot broja WEB 01
Foto: Aleksa Vukomanović