Kolokvijumi iz predmeta Engleski jezik…

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE I DRUGE GODINE OSNOVNIH STUDIJA

 

Kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 2 održaće se u petak, 17. marta 2023. godine u Plavoj Sali po sledećem rasporedu:

09:30 – Produkcija u umetnosti i medijima, Fotografija i kamera i Montaža

10:15 – Gluma, Muzička produkcija i Režija

 

Kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 4 održaće se u petak 17. marta 2023. godine u Plavoj Sali po sledećem rasporedu:

11:30 – Produkcija u umetnosti i medijima, Fotografija i kamera i Režija

12:15 – Gluma, Muzička produkcija i Montaža