Konsultacije kod prof. dr Ive Draškić Vićanović

Konsultacije kod prof. dr Ive Draškić Vićanović (Hermeneutika likovnih umetnosti 1 i 2, Uvod u estetiku i Estetika)

održaće se u petak, 17.07.2020. u 10 h, Nemanjina 28.

Leave a comment