Nadoknada predavanja iz predmeta Tehnika glasa u subotu

Nadoknada predavanja iz predmeta Tehnika glasa kod profesorke Agote Vitkai Kučer održaće se u subotu, 23. marta.

Predavanje Uvod u tehniku glasa II za prvu godinu glume biće održano od 11 do 12.30 časova.

Predavanje Osnove tehnike glasa II za drugu godinu glume biće održano od 12.30 do 14 časova.

Predavanje Tehnika glasa II za treću godinu glume biće održano od 14 do 15.30 časova.

Leave a comment