Napomena za prijavu ispita

Prilikom unošenja korisničkog imena, neophodno je upisati 5 karaktera.

Primer: broj indeksa 6/2018, korisničko ime: 00618

Leave a comment