Nastava iz Engleskog jezika kod prof. dr Dragoslave Mićović …

U petak, 18.03.2022. godine neće se održati nastava iz Engleskog jezika kod prof. dr Dragoslave Mićović zbog bolesti profesora.

Časovi će biti nadoknađeni u dogovoru sa nastavnikom.