Nastava kod prof. dr Saše Božidarevića (Solfeđo 1 i 2, Čitanje i analiza partitura)…

Nastava kod prof. dr Saše Božidarevića (Solfeđo 1 i 2, Čitanje i analiza partitura) neće se održati u četvrtak, 14. oktobra 2021. godine. Časovi će biti nadoknađeni u dogovoru sa profesorom