Online nastava iz predmeta Savremene tendencije u svetskoj …

Online nastava

Iz predmeta Savremene tendencije u svetskoj drami i pozorištu i Istorije svetske drame i pozorišta

će se održati putem zoom aplikacije u skladu sa sledecim uputstvima:

Meeting ID će uvek biti isti 453 261 6191 a passcode (šira) će biti uvek datum održavanja online nastave.

(passcode će biti datum održavanja ONLINE nastave po rasporedu)

Meeting ID: 453 261 6191

Passcode: 05102021 (primer)

Primeri:

05102021 (utorak 05.10.2021.)

07102021 (četvrtak 07.10.2021.)

12102021 (utorak 12.10.2021.) itd..

*ukoliko imate pitanja u vezi sa konektovanjem na zoom aplikaciju (062/446670)