Obaveštavamo studente da je rok za upis prolećnog semestra …

Obaveštavamo studente da je rok za upis prolećnog semestra šk. 2021/2022. godine produžen do petka, 11.02.2022. godine. Posle ovog roka studenti mogu overiti semestar samo uz podnošenje lekarskog uverenja o sprečenosti za upis u gore navedenom roku.