On line nastava u prolećnom semestru šk. 2021/2022. godine

 

Meting ID: 289 064 0853

Passcode: 08022022 (primer za datum 08.02.2022.god., na dan predavanja)

Ponedeljak

11-12.30 Hermeneutika likovnih umetnosti 2 (dr Branka Gugolj / Iva Antović)

Utorak

13-16  Pokretna grafika u kratkoj formi (Marko Obrenović)

16-19 Multimedijalno web stvaralaštvo (Marko Obrenović)

Petak

9.30-11 Engleski jezik 2 (dr Dragoslava Mićović)

11.30-13 Engleski jezik 4 (dr Dragoslava Mićović)

 

 

Meting ID: 453 261 6191

Passcode: 08022022  (primer za datum 08.02.2022.god., na dan predavanja)

Utorak

13-15.30 Istorija srpske drame i pozorišta (mr Spasoje Milovanović)

17-20 Savremene tendencije u srpskoj drami i pozorištu (mr Spasoje Milovanović)