ODLOŽENI ISPITI

Ispiti iz predmeta: Muzički instrumenti 1 i 2, Solfeđo sa teorijom muzike 1,2,3,4, Osnove klavira 1,2,3,4,5,6,  Čitanje i analiza partitura 1,2,   neće biti održani 28.04.2015. već u utorak 05.05.2015 od 12 do 14h.