Online nastava: Pravo zaštite intelektualne svojine

Online nastava na zoom platformi, kod profesora dr. Milojka Milovanovića  iz predmeta

Pravo zaštite intelektualne svojine  održavace se četvrtkom , od 14.00-16.00 časova
u dogovoru sa profesorom.

 

Meeting ID će uvek biti isti 505 026 9784  a passcode (šira) će biti uvek datum održavanja online nastave.

Meeting ID: 505 026 9784
Passcode: (će biti datum održavanja nastave)

10122020 (četvrtak 10.12.2020.)
17122020 (četvrtak 17.12.2020.) itd.

Leave a comment