Otvaranje izložbe studenata fotografije Akademije umetnosti u Beogradu

Pozivamo vas da dođete na otvaranje godišnje izložbe studenata fotografije Akademije umetnosti u Beogradu u subotu, 23. juna 2018. godine, Muzej grada Beograda, Resavska 40b, u 19 časova.
Izložba fotografija će trajati do 1. jula 2018. godine, svakog dana od 13 do 20 časova. Tokom izložbe biće izvođene pozorišne predstave, a jedno veče je rezervisano i za ekskluzivni nastup di-džej Gramophonedzie.
Više o izložbi, tekst profesora Marka Ubovića:
Refleksije – Izložba fotografija studenata Akademije umetnosti u Beogradu
„Ko sam ja?“
Tako počinje jedan roman Andre Bretona. Čini se da bi danas fotografija sebi mogla postaviti slično pitanje.
Fotografija je od samog nastanka bila predmet raznih filozofskih i teorijskih debata. Od Bodlereovog skepticizma prema ovom mediju, koji je mislio da bi fotografija trebalo da bude „sluškinja umetnosti i nauci, ali njihova vrlo ponizna sluškinja“, te da ona ne može posegnuti za „sferom nedodirljivog i imaginarnog“ jer isuviše doslovno i materijalno predstavlja vizuelne fenomene iz stvarnosti, fotografija je prošla kroz razne faze.
U piktorijalizmu je, imitacijom slikarskih tehnika, pokušala da se približi domenu lepih umetnosti. U modernizmu je od strane avangarde slavljena kao nov, demokratičan medij pun eksperimentalnih mogućnosti sa potencijalnim revolucionarnim učinkom. U soc-realizmu i reklami postala je sredstvo masovne manipulacije, u dokumentarnom žanru je imala ambiciju da utre put društvenim promenama, a u postmodernizmu je iz ugla (post-) kolonijalizma kritikovana kao alatka podložna eksploataciji onih koji bivaju fotografisani, tj. kao gest društvene kontrole.
Kako možemo razmišljati o fotografiji danas, u vremenu kompjutersko generisanih hiperrealističnih animacija, interaktivnih videa, igara virtuelne realnosti, Instagrama, Jutjuba, skrivenih kamera, masovne proizvodnje i potrošnje kič-vrednosti, političkih nestabilnosti na svetskom nivou, potpune dominacije multinacionalnih kompanija u nezapadnim zemljama?
Studenti Akademije umetnosti u Beogradu sa katedre Fotografija i kamera pristupaju različito ovom pitanju, i umesto odgovora, naići ćemo često na još više pitanja (što je, čini se, odlika svih najboljih umetničkih dela). Ovi mladi ljudi svojim osobenim senzibilitetima istražuju različite teme, a svom budućem zvanju pristupaju studiozno i beskompromisno, koristeći kako analognu, tako i digitalnu fotografiju.
U njihovim radovima, uobličenim na raznim fotografskim predmetima u okviru studija, mogu se prepoznati lični, introspektivni sadržaji, društveno-angažovani motivi, eksperimentalne, vizuelne poeme, formalno-estetske preokupacije i konceptualna istraživanja.
Ova izložba pokazuje da Bodler, ipak, nije bio u pravu i da fotografija ne samo da može biti umetnost, već da je jedan od najizražajnijih vizuelnih medija koji nas može podstaći da tragamo za odgovorom na pitanje Ko smo mi danas.