Završni ispit prve godine glume klase Tihomira Stanića i Milana Neškovića biće održan 25. juna

Obaveštavamo vas da će završni ispit prve godine glume, klase Tihomira Stanića i Milana Neškovića, biti održan u ponedeljak, 25. juna u 20:30, u Ateljeu 212 na sceni Petar Kralj.
Prenosimo vam tekst profesora Milana Neškovića o završnim ispitu.
Ja u okolnostima svetskih klasika drame
Baveći se tokom oba semestra prve godine isključivo radnjom, kao osnovnom jedinicom građe svakog sukoba a samim tim i situacije, poželeli smo da, kao klasa, pred sebe stavimo veliki izazov za godišnji ispit. Odlučili smo da remek dela svetske drame koja su obrađivana tokom prve godine studija, a u pitanju su antičke tragedije i komedije, kao i Šekspirove i Molijerove drame, približimo studentima kroz igranje istih situacija ali u današnjem vremenu. Tako smo kroz niz novoosmišljenih situacija iz scena ovih velikih pisaca, a čiji likovi ili problemi likova približno odgovaraju godinama studenata, napravili situacije i dramske sukobe u kojima postoje neki novi Makbeti, Tartifi i Lizistrate, i pre svega su mogući u današnjem vremenu kroz zadatak:
“Kako bih ja postupio ako bi se našao u takvoj dramskoj situaciji i kako bi ona danas bila moguća?”
Komplikovanost izgovorenih replika samo pojačava dramsku situaciju ali i oslobađa studente stege da je stih nedostižna stilska disciplina koja zahteva ozbiljnu glumačku tehniku. Naprotiv, stih zahteva ozbiljnu i konkretnu misao, tako da ovim metodom u isto vreme sublimišemo celokupan program primeren prvoj godini kroz sve predmete, od svetske drame preko pokreta do dikcije, a pritom praveći plodno tle za buduću analizu lika i stila koji su programom predviđeni u narednim semestrima. Cilj nam nikada nije, niti će biti, da zadatke ispunimo, zato ih i pravimo nedostižnim. Cilj je da shvatimo šta smo ispunili i još bitnije, osvestimo šta nismo, kako bi bolje i efikasnije mogli da napredujemo kroz školovanje. Zato se ova klasa vodi motom francuske revolucije: “Budimo realni, zahtevajmo nemoguće!”