Potpisivanje indeksa za engleski jezik u petak, u 12.30 i 13 časova

U petak, 28. decembra 2018. godine prof. dr Melina Nikolić potpisivaće
indekse za I godinu u 12.30 časova, a za II godinu u 13 časova.

Leave a comment