PRIJEMNI ISPITI  ZA ŠK. 2021/22. GODINU

 

      PRIJEMNI ISPITI  ZA ŠK. 2021/22. GODINU

 

 • FOTOGRAFIJA I KAMERA – Utorak, 06. 07. 2021. u 11 časova, u Studiju kamere, Balkanska 21.
 • GLUMA – Sreda,07. 07. 2021. u 10 časova, u Baletskoj sali, Resavska 78.
 • MUZIČKA PRODUKCIJA I DIZAJN ZVUKA – Sreda, 07.07. 2021. u 12 časova, u Tonskom studiju, Balkanska 21.
 • PRODUKCIJA U UMETNOSTI I MEDIJIMA – Petak, 09. 07. 2021. u 11 časova, u Kabinetu Produkcije, Maršala Birjuzova 12.
 • FILMSKA I TV MONTAŽA – Petak, 09. 07. 2021. u 12 časova, u Studiju montaže, Balkanska 21.
 • FILMSKA I TV REŽIJA – Petak i subota 09. i 10. 07. 2021. u 11 časova, u Studiju režije, Maršala Birjuzova 12.

 

Neophodna dokumenta za polaganje prijemnog ispita koja kandidati imaju kod sebe, mogu se predati svakim radnim danom, NAJKASNIJE DAN PRED PRIJEMNI u sekretarijatu Akademije umetnosti u Beogradu, ul. Nemanjina 28, I sprat, od 10 do 15 časova.

PREDAJA DOKUMENATA:

 • FOTOGRAFIJA I KAMERA – Ponedeljak, 05. 07. 2021.
 • GLUMA – Utorak, 06. 07. 2021.
 • MUZIČKA PRODUKCIJA I DIZAJN ZVUKA – Utorak, 06. 07. 2021.
 • PRODUKCIJA U UMETNOSTI I MEDIJIMA – Četvrtak, 08. 07. 2021.
 • FILMSKA I TV MONTAŽA – Četvrtak, 08. 07. 2021.
 • FILMSKA I TV REŽIJA – Četvrtak, 08. 07. 2021.

NEOPHODNA DOKUMENTA:

Prijava za polaganje prijemnog ispita (dobija se i popunjava u Sekretarijatu fakulteta);
Svedočanstva završenog I, II, III i IV razreda srednje škole;
Diploma o položenom završnom ispitu /ukoliko je kandidat diplomirao/;
Izvod iz Matične knjige rođenih;
Biografija;
Fotografija 10×15 cm;
Uplata kotizacije za polaganje prijemnog u iznosu od 15 000 din. /uplaćuje se na blagajni fakulteta/

Opšte lekarsko uverenje.

 

Strani državljani /osim državljana Republike Srpske/ prema važećem Zakonu, moraju otpočeti nostrifikaciju dokumenata u Agenciji za kvalifikacije Republike Srbije, po uspešno položenom prijemnom ispitu.

Razultati prijemnog ispita biće poznati prvog radnog dana po polaganju. Svi primljeni kandidati biće obavešteni mailom, nakon čega su u zakonskoj obavezi da uplate prvu ratu školarine za I godinu studija.

Kandidati koji budu položili prijemni ispit posle završenog II ili III razreda srednje škole, a da trenutno ne pohadjaju IV razred, u obavezi su da polože diferencijalne ispite na Akademiji umetnosti u Beogradu i to iz maternjeg  jezika, istorije i engleskog jezika za razred koji nisu završili u srednjoj školi, u naknadno odredjenom terminu.

Upis primljenih kandidata, održaće se radnim danima od 10 do 15 časova, u Studentskoj službi Akademije umetnosti u Beogradu.