prof. dr Iva Draškić Vićanović držaće konsultacije iz predmeta Hermeneutika likovnih umetnosti

 

 

U subotu, 4.07.2020. u 10 h, u  Biblioteci, Nemanjina 28, prof. dr Iva Draškić Vićanović držaće konsultacije iz predmeta Hermeneutika likovnih umetnosti 1 i 2, Uvod u estetiku i Estetika, za one studente koji nisu položili ove predmete, a imaju rok da diplomiraju u 2020. godini.

Leave a comment