Profesor Branislav Popović dobitnik priznanja za inovaciju Saveza inženjera i tehničara Srbije

Branislav Popović, profesor na Katedri za muzičku produkciju i dizajn zvuka naše Akademije, osvojio je nagradu za drugoplasiranu inovativnu ideju za novi proizvod ili uslugu na konkursu „Stazama Nikole Tesle“, koji je organizovao Savez inženjera i tehničara Srbije u sklopu obeležavanja 150 godina postojanja.
Profesor je priznanje dobio za projekat “Govorni asistent – aplikacija za srpski i druge južnoslovenske jezike” na kojem radi u timu sa Edvinom Pakocijem i Sinišom Suzićem. Radi se o aplikaciji kompanije AlfaNum pod nazivom „Axon – Voice Assistant“ (AVA), koja omogućava izdavanje glasovnih komandi pametnom telefonu (kao Google Talk ili Siri).