Saopštenje Akademije umetnosti

 

Akademija umetnosti kao društveno odgovorna ustanova razvila je mehanizme za prevenciju i sprečavanje svih oblika ponašanja koja nisu u skladu sa pedagoškom misijom. U ovom procesu aktivno učestvuju predstavnici Studentskog parlamenta, katedri, prodekan za nastavu i dekan Akademije, koji su zajednički delovali i delovaće u svim situacijama koje bi mogle da ugroze etički i profesionalni kodeks. Razvijena je saradnja kako sa studentima, tako i sa roditeljima, koja je pokazala visok nivo poverenja u kvalitet obrazovnog procesa na Akademiji jer se svi problemi konkretno i odmah rešavaju.
Akademija osuđuje sve oblike nasilja, pruža svesrdnu pomoć i podršku u sprečavanju i razotkrivanju bilo kakvih odstupanja od propisanih akademskih normi i ima potpuno poverenje u pravosudne institucije u Srbiji.

Dragoljub Elčić, dekan

Akademije umetnosti

Leave a comment