SARADNJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU SA 8 UMETNIČKIH FAKULTETA U SVETU

Kao punopravna članica CILECT-a, Međunarodne asocijacije škola za film i televiziju /Centre International de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Télévision / International Association of Film and Television Schools/, Akademija umetnosti u Beogradu je jedini privatni fakultet u Srbiji koji ima potpisane protokole o saradnji sa 8 najznačajnijih umetničkih fakulteta u svetu od 2007. godine.
Naši partneri su :
Nacionalna filmska škola, Rim, Italija
Nacionalna Akademija za pozorišnu i filmsku umetnost , Sofija, Bugarska
Univerzitet Lojola Merimaunt  – Škola za film i televiziju, Los Anđeles, USA
Univerzitet Stanford, Odsek komunikacija, Stanford, USA
Koledž Kolumbija, Fakultet za film i video, Čikago, USA
Univerzitet Sao Paolo -Škola za komunikacije i umetnost, Sao Paolo, Brazil
Nacionalni Institut za vizuelne umetnosti i tehnologije emitovanja, Brisel, Belgija
Nacionalna državna  škola za film, pozorište i televiziju, Lođ, Poljska
Naši zajednički ciljevi su obezbeđivanje uslova za razmenu ideja, programa, projekata, studenata i nastavnika, podrška razumevanju budućnosti obrazovanja za kreativne autore filma, televizije i srodnih medija.
Zajedno smo posvećeni podsticanju obrazovanja za film, televiziju i medije u svetu, rasprostiranju audio-vizuelne pismenosti i ključnog doprinosa razvoju kulture i komunikacija u našim zemljama.
Našim studentima pružamo potrebnu pomoć i savetovanje za profesionalne angažmane kojima su neophodni audio-vizuelni mediji – u svojstvu umetnosti i/ili sredstava za obrazovanje, informisanje, dokumentaciju i istraživanje.
Naša posebna uloga je u uspostavljanju i održavanju viših standarda podučavanja umetnosti i istraživanja mogućnosti primene novih tehnologija u domenu umetnosti, obrazovanja, informisanja i zabave.
Naša saradnja uključuje i zajednički istraživački rad u oblasti filma, televizije i medija, stvaranje i/ili razmenu studentskih filmova različitih rodova i žanrova, zajedničko organizovanje konferencija i festivala, profesionalne radionice u prostoru internacionalne produkcije i režije, zajedničke izdavačke poduhvate u oblasti studija, estetike i kritike filma, televizije i medija, komparativni istraživački rad na planu reforme nastavnih planova i programa u polju umetnosti, trasirajući nove studijske sadržaje u oblasti novih medija za nove generacije, internacionalne programe obrazovanja na daljinu.
Cilect 2a