PREDAVANJE "BIBLIJA I POSLOVNA ETIKA U 21. VEKU" PROF. DR MILANA RADOVANOVIĆA U DOMU OMLADINE BEOGRADA 12. JULA U 19 ČASOVA

Predavanje “Biblija i poslovna etika u 21. veku”, održaće prof. dr Milan Radovanović profesor Akademije umetnosti u Beogradu, u sredu, 12. jula 2017. godine, u Klubu Doma Omladine Beograda, sa početkom u 19 časova.
Predavanje se održava je drugo po redu u organizaciji Biblijskog instituta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i beogradskog Doma omladine.
Osnovni principi uspešnosti savremene poslovne etike zasnovani su ne samo na biblijskoj tradiciji, već se ova sveta knjiga pojavljuje kao neiscrpna duhovna riznica u kojoj je moguće pronaći veliki broj veoma korisnih, praktičnih i efikasnih poslovnih saveta, koji su proveravani vekovima kroz mnoge istorijske epohe. Protestantska teologija i jevrejska tradicija učinili su da Biblija ima nezamenljiv uticaj kako na nastanak i razvoj kapitalizma, tako i na profilisanje poslovne etike u okviru savremene zapadne civilizacije.
Prof. Radovanović će posebnu pažnju posvetiti neizbežnom pitanju dubljih razloga čovekovog postojanja i činjenici da ukoliko savremenom čoveku, koji veliki deo svog vremena provodi na poslu, nije pružena mogućnost da u okviru svoje profesije skladno razvija telesne, duševne i duhovne aspekte svoga bića, on gubi svoj lični identitet i ljudsko dostojanstvo.
Danas posebno dobija na važnosti tendencija da se pitanje povezivanja poslovnih obaveza sa unutrašnjim smislom života implementira ne samo na menadžment preduzeća i kompanija, nego i na sve zaposlene radnike. Na taj način hrišćansko duhovno nasleđe ima mogućnost da aktivno učestvuje u stvaranju jednog produhovljenijeg i humanijeg sveta, u kome će radno mesto biti ne samo uslov ostvarivanja gole fizičke egzistencije, nego i prilika za pravedan i celovit duhovni razvoj čoveka i društva.
 
Dobrodošli!
Poster Milan R