STRUČNO VOĐENJE STUDENATA KROZ POSTAVKE NARODNOG MUZEJA SA PROF. DR MILANOM RADOVANOVIĆEM

 

Studenti II i IV godine katedri Fotografija i kamera, Muzička produkcija i dizajn zvuka i FTV režija i montaža posetili Narodni muzej u Beogradu i prošli program stručnog vođenja kroz muzejske postavke sa prof. dr Milanom Radovanovićem, u četvrtak, 04. decembra 2019. godine.

 

U okviru predmeta Teorija umetnosti i medija studenti su imali priliku da se upoznaju sa postavkom muzeja koja obuhvata ogroman hronološki opseg eksponata od dalekog paleolita do umetnosti 20. veka.

Prof. Radovanović je akcenat stavio na činjenicu da istinske slobode nema bez susreta sa kulturom i zadivljujućim nasledjem praistorije, antike, srednjeg veka i modernog doba na našim prostorima.

 

Upoznavanje arheološke, numizmatičke i umetničke građe kao slojevitog, multikulturnog nasleđa centralnog Balkana i Evrope, mlade umetnike podstiče na radoznalost i inspiriše njihovu maštu u stvaranju dela, za koja verujemo da će se, kada za to dodje vreme, sigurno naći u nekom od sličnih prostora i ovekovečiti vreme u kojem su stvarali.

 

Leave a comment