SNIMANJE U SISTEMU KAMERA

Studenti III godine katedre za Filmsku i televizijsku režiju, u saradnji sa kolegama sa katedri za Fotografiju i kameru, FTV montažu, Glumu i Muzičku produkciju i dizajn zvuka, počeli su snimanje u sistemu kamera u okviru ispita na predmetu Režija programa uživo.

Danas studenti u Studiju kamere, u Balkanskoj 21, snimaju koncert u okviru vežbi snimanja zabavno – muzičkog programa.

U subotu i nedelju, 20. i 21. juna, nastavljaju rad snimanjem TV drame.

Vežbe snimanja u sistemu kamera vrlo su zahtevna i u akademskom smislu retka disciplina, koja se praktikuje na Akademiji umetnosti u Beogradu svake školske godine, jer daje studentima potpuni uvid u dinamiku, tehnike i praksu rada na televiziji i prenosima programa u studijskim uslovima.

Leave a comment