Master rad Bojane Lazic

UMETNIČKI PROJEKAT „DOM BERNARDE ALBE“
Transponovanje koncepta opresije u pozorišnu formu putem metafora

Master rad Bojane Lazić

Leave a comment