Master rad Igora Božovića

 

Kreiranje imidža u umetnosti i medijima

Igor Božović: Kreiranje imidža kompanije “Telenor” na primeru TV i internet reklame “Smartić satić”,

 

 Master rad Igora Božovića

Leave a comment