GOSTUJUĆE PREDAVANJE PROFESORA ĐORĐA ODANOVIĆA

Izuzetna nam je čast da vas obavestimo da će u sredu, 18. oktobra u 16 h u PC-sali, Balkanska 21, biti održano predavanje profesora fotografije Đorđa Odanovića sa Novosadske Akademije. Iskoristite jedinstvenu priliku da se upoznate sa fotografskim opusom autora čije se fotografije nalaze u javnim i privatnim kolekcijama u Srbiji (Muzej savremene umetnosti, Beograd, Muzeja grada Beograda) i u Francuskoj (privatna kolekcija, Pariz).
Đorđe Odanović je diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti, na odseku za fotografiju. Od 1998. godine je radio kao vanredni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Magistarski rad je odbranio 2000. godine. Zvanje redovnog profesora stekao je 2011. godine. Član je ULUPUDS-a i ULUS-a, a dobitnik je devet nagrada iz oblasti fotografije. U okviru projekta Outside, a tokom tri godine (2005-2007) vodio je foto-radionice za studente u Firenci.
Predavanje Đorđa Odanovića je za studente Akademije umetnosti u Beogradu veoma dragoceno, jer je primer portfolija izuzetnog savremenog umetnika.
 
Djordje Odanovic