AKADEMIJA OSNOVALA INSTITUT “DUŠAN ĐOKOVIĆ”

Odlukom Nastavno-umetničkog veća od 27.05.2020. godine, Institut Akademije umetnosti nosiće ime Dušana Đokovića, osnivača Akademije.

Aktivnosti Instituta “Dušan Đoković” biće usmerene ka objavljivanju i promociji diplomskih i master radova studenata, pokretanju časopisa “Maštaj više, maštaj bolje”, kao i objavljivanju korisnih nastavnih sredstava, skripti i sl, u okviru edicije “Savremena umetnička misao”.

Leave a comment