Kreativna radionica fotografije Akademije umetnosti u Grafičkoj školi

Profesori dr Milan Radovanović i saradnik Matija Munjiza Petrović Akademije umetnosti u Beogradu u Grafičkoj školi u Beogradu održali su kreativnu radionicu fotografije odeljenjima za fotografiju i grafički dizajn Grafičke škole u Beogradu. Bilo je prisutno 30 zainteresovanih mladih umetnika.