Nastava iz predmeta Istorija svetske drame i pozorišta i Savremene tendencije u svetskoj drami i pozorištu…

Nastava iz predmeta Istorija svetske drame i pozorišta i Savremene tendencije u svetskoj drami i pozorištu
(prof. dr Vesna Krčmar) neće se održati u petak, 2. oktobra 2020. godine.
Časovi će biti nadoknađeni u dogovoru sa profesorom.

Leave a comment