Rezultati ispita iz Engleskog jezika održanog 25.09.2020.

 

Svi studenti koji su polagali pismeni deo ispita pozivaju se na usmeni

Engleski jezik 1 i 2

– Usmeni 29.09.2020. u 12h

 

Engleski jezik 3 i 4, kao i starije generacije koje na drugoj godini polazu Engleski jezik 2

– Usmeni 29.09.2020. u 12:30h

 

Svi studenti druge godine koji su polagali pismeni treba da prvo odbrane seminarski u okviru usmenog dela ispita.

Leave a comment