Nastava predvidjena za 19. и 20. oktobar kod profesorke dr Jovane Nikolić

Nastava predvidjena za 19. и 20. oktobar kod profesorke dr Jovane Nikolić održaće se
ONLINE(preko aplikacije skype). dana 24. oktobra, prema sledećem rasporedu:

 

– Osnove produkcije u umetnosti i medijima  9.00-10.30;
– Produkcija u umetnosti i medijima 1 (druga godina) 10.30-12.00;
– Produkcija u umetnosti i medijima 2 (treća godina) 12.30-14.00;
– Projekat u umetnosti i medijima (četvrta godina) 14.00-15.30.

Leave a comment