PROF. TIHOMIR STANIĆ NOVI SELEKTRO BELEF-a NAREDNE DVE GODINE

 

Skupština Grada Beograda izglasala je profesora Akademije umetnosti u Beogradu, glumca Tihomira Stanića za selektora Beogradskog letnjeg festivala – BELEF-a, na period od dve godine.

BELEF je međunarodni festival umetničkog stvaralaštva koji se održava jednom godišnje. Odlukom o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za grad Beograd utvrđeno je da manifestacija može imati selektora koga imenuje Skupština grada iz reda afirmisanih ličnosti iz oblasti kulture, na period od dve godine.

Selektor priprema i predlaže deo programa Odboru manifestacije i vrši druge poslove u vezi sa utvrđivanjem tog dela programa.

Leave a comment