Studenti Fotografije u Francuskoj

Dnevni list Danas objavio je članak o poseti studenata Fotografije Akademije umetnosti studentima i nastavnicima Akademiji likovnih umetnosti u Nimu (Francuska).
Tiražni dnevni list Danas objavio je na stranicama svog vikend-izdanja (Danas, subota/nedelja, 31.5/1.6.2008.) opširni članak o putovanju profesora i studenata Fotografije na Akademiji umetnosti u Francusku i njihovoj akademskoj i kreativnoj saradnji sa studentima i profesorima Akademije likovnih umetnosti (Ecole Supérieure des Beaux-Arts) iz Nima u Francuskoj.
Akademska razmena i saradnja
Fakultet umetnosti Akademije umetnosti BK već tradicionalno uspešno organizuje akademsku razmenu i saradnju sa Akademijom likovnih umetnosti (Ecole Supurieure Des Beaux Arts Denimes) iz Nima u Francuskoj. Memorandumom o akademskoj saradnji, koje su obe institucije potpisale 2007, dogovorena je njihova obostrana spremnost da promovišu fakultetske aktivnosti i međunarodno razumevanje kroz razvoj zajedničkih akademskih i umetničkih projekata, organizaciju radionica, seminara, predavanja i konferencija. Tokom maja prošle godine srpski i francuski studenti i profesori imali su priliku da podele svoja iskustva i budu aktivni učesnici nastavnog procesa u Nimu i Beogradu, a ove godine potpisivanjem novog sporazuma 7. aprila potvrđen je nastavak saradnje. Grupa od 12 studenata četvrte godine Fotografije Akademije umetnosti (…) boravila je nedavno u Francuskoj nedelju dana, a francuski studenti bili su gosti naše Akademije dve sedmice. Profesor Aleksić rekao je za Danas da je ovakav vid akademske saradnje prevashodno namenjen razmeni studenata i da je ona posebno dragoceno iskustvo za studente iz Srbije, s obzirom na to da oni generacijski nisu bili u mogućnosti da mnogo putuju. S druge strane, za oba fakulteta bilo je zanimljivo uključivanje u redovnu nastavu, naročito u kritičke radionice. Profesor Aleksić objašnjava da se većina nastave kod nas odvijala upravo kroz taj specijalni format nastave, kritičke radionice. “Francuski studenti pokažu svoje radove, a onda o njima razgovaraju studenti sa obe akademije. To upoređivanje radova jeste i osnovna svrha i koncepcija naše razmene”, istakao je profesor Aleksić.
Anaik Linč, jedna od francuskih studentkinja, kaže da joj se dopala ideja o razmeni studenata, što će posetiti Srbiju i Beograd, između ostalog i zbog toga što je reč o Istočnoj Evropi koja je za nju nešto potpuno novo. Uključivanje u nastavu i posmatranje grada sa umetničkog aspekta, fotografisanje različitih fenomena u novom okruženju, pruža joj potpuno novo i vredno iskustvo. Kao ključnu razliku u nastavi između dva fakulteta ona navodi pristup fotografiji. “Naša Akademija je orijentisana na konceptualnu umetnost, a ovde su fotografije studenata znatno više autobiografske i dokumentarne. To mi je zanimljivo, a i pruža mnogo više slobode”, zaključuje Anaik.
Neke od naših studenata, koji su posetili Nim, najviše je fascinirala činjenica što su imali mogućnost da se nađu u potpuno drugačijoj sredini, bogate kulturne tradicije, tolerancije i brige o socijalno ugroženim studentima.
Aktivnosti i iskustva obe grupe akademaca za vreme boravka u Nimu i Beogradu rezultirali su izložbom fotografija koja je priređena u Galeriji Fakulteta umetnosti Akademije umetnosti BK u Beogradu.
(Danas, 31.5./1.6.2008.)

Leave a comment